Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat - otwarte przewody doktorskie i niezakończone do 31.12.2024 będą zamykane

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. Przezydent RP podpisał  ustawę, zgodnie z którą dokonał:.

  1. przedłużenia (o kolejny rok, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.) terminu na zakończenie wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. przewodów doktorskich na tzw. starych zasadach;
  2. przedłużenia (do dnia 31 grudnia 2024 r.) terminu końcowego prowadzenia studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020 na tzw. starych zasadach.

Rada Dyscypliny Astronomia podjęła uchwałę o organizacji przebiegu tych przewodów doktorskich oraz wyznaczyła ostateczny termin na składanie rozpraw doktorskich na dzień 12 czerwca 2024 r. Szczegóły uchwały.

Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Dyscypliny Astronomia na UJ na lata 2021-2023

Wykaz postępowań doktorskich i habilitacyjnych

Postępowania wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

Postępowania doktorskie wszczęte po 30 kwietnia 2019 r.

Postępowania habilitacyjne wszczęte po 30 kwietnia 2019 r.

Ważne przepisy i dokumenty UJ

Procedura postepowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaktualizowana 29.11.2023

Zarządzenie nr 43 Rektora UJ z dnia 17 kwietnia 2024 w sprawie elektronicznego archiwizowania i udostępniania rozpraw doktorskich

Przepisy przejściowe Komunikat nr 18 2019 Rektora UJ

Regulamin rad dyscyplin Uniwersytetu Jagiellońskiego załącznik nr 1. do uchwały Senatu 86/IX/2019

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego załącznik nr 1. do uchwały nr 37/V/2019 Senatu UJ z dnia 29 maja 2019 roku

Przepisy ogólne

Przepisy ustawy 2.0 zaktualiaowanej 13-01-2023

Przepisy wprowadzające Ustawę 2.0

Praktyczny przewodnik po ustawie 2.0

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin (PL, EN)

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego

Nostryfikacje stopni naukowych oraz wyjaśnienia

Użyteczne odnośniki

RDN - forma rozprawy doktorskiej

RDN - habilitacja - poradnik

RDN - habilitacja - wymagania dokumentacyjne

RDN - Dobre praktyki

RDN - materiały ze szkolenia w sprawach postępowań o awans naukowy