Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Otwarte przewody doktorskie i niezakończone do 31.12.2023 będą zamykane

Informujemy, że zgodnie z Art. 179. Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
"Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce"  Dz.U. 2018 poz. 1669 tekst ujednolicony:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001669/U/D20181669Lj.pdf

przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 roku i niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. zamyka się z mocy prawa. Osoby, którym wszczęto przewody doktorskie przed 30 kwietnia 2019 r., a które planują ukończenie przewodów doktorskich oraz uzyskanie stopnia przed 31 grudnia 2023 r. powinny złożyć rozprawę doktorską   w terminie do 15 czerwca 2023r. (uchwała RDA z dnia 23.03.2023).

Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Dyscypliny Astronomia na UJ na lata 2021-2023

Wykaz postępowań doktorskich i habilitacyjnych

Postępowania wszczęte do 30 kwietnia 2019 r.

Postępowania doktorskie wszczęte po 30 kwietnia 2019 r.

Postępowania habilitacyjne wszczęte po 30 kwietnia 2019 r.

Ważne przepisy i dokumenty UJ

Procedura postepowań o nadanie stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, zaktualizowana 29.03.2023

Przepisy przejściowe Komunikat nr 18 2019 Rektora UJ

Zarządzenie nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie elektronicznego archiwizowania rozpraw doktorskich

Regulamin rad dyscyplin Uniwersytetu Jagiellońskiego załącznik nr 1. do uchwały Senatu 86/IX/2019

Statut Uniwersytetu Jagiellońskiego załącznik nr 1. do uchwały nr 37/V/2019 Senatu UJ z dnia 29 maja 2019 roku

Przepisy ogólne

Przepisy ustawy 2.0 zaktualiaowanej 13-01-2023

Przepisy wprowadzające Ustawę 2.0

Praktyczny przewodnik po ustawie 2.0

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin (PL, EN)

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego

Nostryfikacje stopni naukowych oraz wyjaśnienia

Użyteczne odnośniki

RDN - habilitacja - poradnik

RDN - habilitacja - wymagania dokumentacyjne

RDN - forma rozprawy doktorskiej

RDN - Dobre praktyki

RDN - materiały ze szkolenia w sprawach postępowań o awans naukowy